Predani iskanju in poudarjanju dobrega v prostoru.

Habitus, vrtovi in krajine
Habitus je zgodba o načinu razmišljanja o ljudeh in naravi. Ideje Habitusa se izražajo v obliki prostorskih rešitev na različnih ravneh. V Habitusu se ukvarjamo z oblikovanjem in načrtovanjem prostora. Naša področja dela so vrtovi in ostali zunanji prostori (balkoni in terase, trgi in druge urbane površine, javni parki in otroška igrišča, grobovi in pokopališča, površine ob poslovnih objektih, krožišča, parkirišča in obcestna krajina, naravna, kulturna in obvodna krajina), podvodni vrtovi ter interierji.

Ustvarjalni izziv Habitusa je na spoštljiv način izkoristiti potencial prostora in z dobrimi potezami poudariti prostorske kvalitete. Rezultat tega so preprosti in uravnoteženi prostori, ki služijo svojemu namenu.

Beseda Habitus izvira iz antične Grčije in ima več pomenov. Mi jo uporabljamo kot izraz, ki opisuje splošni videz ali zunanjo obliko rastlin. To določata predvsem način in oblika rasti.

Katarina Ročnik Topolšek, krajinska arhitektka
Po diplomi na Biotehniški fakulteti, Oddelku za krajinsko arhitekturo v Ljubljani, deluje v podjetju RC Planiranje kot projektantka urbanistka in realizira več objektov. Med študijem pridobi mednarodne izkušnje na področju krajinske arhitekture, medtem ko dela kot pripravnica v Turen Design Institute v Pekingu na Kitajskem.

Navdihujejo jo narava, umetnost in čas, skozi katerega se prostor spreminja. Ta načela narekujejo tudi njen način življenja. Pri delu jo vodijo ustvarjalnost, upoštevanje naravnih zakonitosti in želje uporabnikov.