Ureditve podvodnih vrtov in krajin

lokacija: Ljubljana
izvedba: 2012-13
naročnik: zasebni
fotografija: Katarina Ročnik Topolšek, Milena Maze
V različnih akvarijih so oblikovani podvodni vrtovi in krajine. Z zasaditvijo in oblikovanjem so na majhnem in zamejenem prostoru ustvarjeni določeni biotopi, ki zadostujejo tehničnim in biološko - kemijskim zahtevam ter imajo poleg tega tudi estetsko vrednost. Pri oblikovanju so uporabljene rastline, kamni, pesek in korenine.