Krajinska ureditev pešpoti ob Šmartinskem jezeru *

lokacija: Celje
izvedba: 2008
naročnik: Mestna občina Celje
projektna skupina: mag. Alenka Polutnik, Rado Romih, Katarina Ročnik Topolšek
fotografija: Nika Ferš
Zasnova ureditve izhaja iz obstoječega stanja. Ohranjajo se kontrasti med vodnimi površinami, vodno vegetacijo, travniki in gozdom, ki oblikujejo prepoznavno krajino. Poudarjeno je značilno menjavanje vzorca gozdnih in travniških površin, ki določajo obvodno krajino Šmartinskega jezera. Pretežni del ureditve predstavlja sanacija površin, ki so bile poškodovane pri umestitev poti in parkovne opreme v prostor. Izbor rastlin sestavljajo vodoljubne rastline in rastline, ki so značilne za obstoječe gozdne združbe in kulturno krajino.
* - delala kot sodelavka pri RC Planiranje d.o.o. Celje