Ureditev krožišča z vodometom v Celju *

lokacija: Celje
izvedba: 2007
naročnik: Mestna občina Celje
projektna skupina: Rado Romih, Katarina Ročnik Topolšek
fotografija: Katarina Ročnik Topolšek
Vodomet je umeščen v krožno križišče, v katerem se križata cesti Ulica XIV. divizije in Savinjsko nabrežje. Krožišče predstavlja južno vstopno točko v mesto Celje iz smeri Laškega. Vodomet ima vlogo poudarjanja vstopa v mesto in hkrati izpolnjuje prometno varnostne zahteve. V osrednjem delu krožišča je vodna zavesa, ki jo oblikujejo vodni curki v različnih višinah. Voda se steka v osrednji bazen, katerega robovi se koncentrično dvigujejo in spuščajo okoli vodne zavese.
* - delala kot sodelavka pri RC Planiranje d.o.o. Celje