Ureditev vrta na brežini na Dolenjskem

lokacija: Dolenjske toplice
izvedba: 2006
naročnik: zasebni
projektna skupina: Katarina Ročnik Topolšek
fotografija: Miran Janežič
Prvotna raba brežine kot travnika je preoblikovana v okrasni vrt. Poudarjena je funkcija zastiranja pogledov iz ceste. V osrednjem delu se ohranja travnik, ki služi kot pot. Ob spodnjem robu brežine so zasajene višje grmovnice, ki proti zgornjemu delu dovozne ceste prehajajo v nižje rastoče grmovnice. Uporabljene so rastline, ki jih najdemo v bližnji okolici in so hkrati reprezentativne v določenem letnem času.