Ureditev površin ob Welness centru Laško *

lokacija: Laško
izvedba: 2007
naročnik: Thermana Laško d.d.
projektna skupina: mag. Alenka Polutnik, Katarina Ročnik Topolšek
fotografija: Katarina Ročnik Topolšek
Zelene površine ob novem hotelu obsegajo majhne površine. To so ozki pasovi ob objektu, ki so gosto zasajeni z vednozelenimi rastlinami s plitkimi koreninami, saj je del površin podkletenih. Promenada ob reki Savinji je izgrajena tako, da je drevesa možno posaditi v večja betonska korita, ki so sestavni del objekta. Ob reki Rečici in Savinji so uporabljene vodoljubne rastline kot so vrbe, jesen in trajnice.
* - delala kot sodelavka pri RC Planiranje d.o.o. Celje